GIỚI THIỆU

2 Views

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong buổi sơ khai của lịch sử dân tộc Việt Nam, từ thời kỳ dựng nước, vùng đất cổ Đông Anh đã sớm trở thành địa bàn sinh tụ của cộng đồng dân Lạc Việt, nằm kề sát bộ lạc trung tâm cai quản của các Vua Hùng. Lúc này, cộng đồng dân được tổ chức trong hình thức quản của từng làng xóm bộ lạc với vai trò đứng đầu của Bồ chính và Lạc tướng.

Dưới thời An Dương Vương (208 - 179 trước Công nguyên), khu vực Đông Anh hiện nay trở thành trung tâm của nước Âu Lạc với kinh thành Cổ Loa. Về cơ bản, tổ chức bộ máy nhà nước vẫn theo hình thời Hùng Vương. Tuy nhiên, với vị trí trọng yếu của kinh đô, vùng đất Đông Anh được tổ chức quản mức độ cao hơn, chặt chẽ hơn.

m 179 trước Công nguyên, cuộc kháng chiến chống quân Nam Việt của quân n Âu Lạc dưới s lãnh đạo của An Dương Vương thất bại. Triệu Đà chiếm đóng Âu Lạc, chia thành hai quận Giao Chvà Cửu Chân đặt dưới sthống trị của chính quyền Nam Việt ở Phiên Ngung (Quảng Châu, Quảng Đông - Trung Quốc). Khu vực Đông Anh hiện nay thuộc quận Giao Chỉ. Trên danh nghĩa, tổ chức hành chính của Đông Anh thời ky nằm trong tchức hành chính chung của quận Giao Chvà là trung m cai trcủa chính quyền đô hphong kiến phương Bắc, nhưng trên thực tế, do chính quyền Nam Việt chcó ththực hiện được s ràng buộc lỏng lẻo đối với vùng đất Âu Lạc cũ n cơ cấu hành chính cơ s thời Hùng Vương - An Dương Vương vẫn được duy trì v cơ bản. c làng xóm (công xã nông thôn) trên vùng đất Đông Anh vẫn do c B chính quản lý, bên trên cấp huyện n có c Lạc tướng.

Thông tin thư viện:

  • Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ: Đường Cao Lỗ, huyên Đông Anh, Hà Nội
TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬĐiện thoại: 04 35772145